Parsellhagen  på  Smedstua har ledige plasser i år !!!

Parsellhagen har det som trengs av karmer og god jord, og den er komplett med nødvendig hageutstyr, kompostbinge og vannforsyning. Deltakerne skaffer selv bare det som skal sås, settes og plantes.  Størrelsen på hver enkelts areal kan velges nokså fritt.

(En fellesparsell i tillegg er også aktuelt.)

Deltakerne i parsellhagen kan dessuten benytte  gartneribygningen etter behov og ønske!

Ta kontakt seinest innen 5. juni (2018),  for avtale om oppstart av tredje sesong.

Om mulig vil vi ha felles oppstart for flere i gruppa, men det kan også tilpasses den enkelte.

Telefon:  951 51 989          E-post: fortidsminneforeningen@gmail.com

Bilde0167 (1)