Parsellhagen  på  Smedstua har aldri hatt flere deltakere enn i 2020.

I år er det ikke plass til flere, men meld deg bare på hvis du vil være med neste år. Siste frist da er 1. juni.

Parsellhagen ligger i Smedstubukta, i en utrolig nydelig beliggenhet og med tidlig vår. Det som ikke kan vokse her, kan man bare glemme – eller dyrke i små drivhus, som vi også har. Parsellhagen har det som trengs av karmer og god jord, og den er komplett med nødvendig hageutstyr, kompostbinge og vannforsyning. Deltakerne skaffer selv bare det som skal sås, settes og plantes.  Størrelsen på hver enkelts areal kan velges nokså fritt.

En fellesparsell i tillegg er også aktuelt, men er ikke kommet ordentlig i sving.

Deltakerne i parsellhagen kan dessuten benytte  gartneribygningen etter behov og ønske!  Ca. 2 dugnader i fellesskap legger vi opp til i løpet av sesongen. (Iår er unntaksår).

Telefon:  951 12 254  (Vigdis Solberg)          E-post: fortidsminneforeningen@gmail.com

Bilde0167 (1)