Parsellhagen

Kart som viser området foran gartneriet som skal brukes til parsellhager

Kart som viser området foran gartneriet som  brukes til parsellhagen.

Parsellhagens nyheter oppdateres på Facebook-sida til Smedstua Parsellhage.